NAŠE SPOLUPRÁCE

CISO

Fandíme českému sportu a jsme rádi, když vidíme, že se mladí lidé snaží rozvíjet svůj sportovní talent. Proto jsme se stali partnery CISO (Centrum Indiviiduálních Sportů Ostrava).

CISO podporuje reprezentanty v individuálních sportech z Moravskoslezkého kraje. Cílem CISO je podpora sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců, kteří jsou členy ostravských a moravskoslezských sportovních klubů ve vybraných individuálních sportech, které jsou zařazeny do olympijského programu. CISO úzce spolupracuje se sportovními svazy ČR. Do CISO jsou zařazeni sportovci zapsaní do seznamu reprezentantů ČR příslušné věkové kategorie jmenovaní sportovním svazem k přípravě a účasti na vrcholných evropských a světových soutěžích.

Oblékli jsme reprezentanty jednotlivých sportů.